Elkaar versterken in de thuissituatie

Niets is zo fijn dan in de thuissituatie kunnen blijven functioneren, vooral als deze ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid in het gedrang komt. NivoZorg ondersteunt u en uw mantelzorgers in het gezamenlijk realiseren van deze wens, ondanks belemmeringen als gevolg van ziekte, beperkingen of het ouder worden. NivoZorg doet dat door het verlenen van Totaalzorg in de thuissituatie.

Uw mantelzorger(s) zijn onvervangbare steunpilaren. NivoZorg vult de mogelijkheden van uw  mantelzorger(s) aan, zodat zij deze belangrijke taak kunnen blijven vervullen, zonder zelf overbelast te raken. Daarom organiseert NivoZorg haar aanvullende Totaalzorg altijd in gezamenlijk overleg met u en uw mantelzorger(s). Wij zorgen en regelen vóór u maar ook mét u.

Indien u al reguliere thuiszorg heeft maar dit ontoereikend is, kan NivoZorg deze reguliere zorg aanvullen. Daarbij zal NivoZorg ook indien nodig alle regietaken rondom uw zorgproces overnemen.

U kunt ook met hulp van ons proberen om uw geïndiceerde zorg om te zetten in een Persoonsgebonden Budget (PGB). In dat geval kunt u alle zorg door ons laten doen. U krijgt dan nog maar één zorgverlender over de vloer. Zo creëert u rust voor uzelf en voor uw mantelzorger(s).

Wilt u meer informatie hierover, neem dan vrijblijvend contact met ons op.