Uw privacy goed geregeld

NivoZorg heeft uw privacy uiteraard hoog in het vaandel en daarom is er  een privacyreglement.

Om goede verzorging,  begeleiding en/of verpleging mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, ligt vast in het privacyreglement van NivoZorg.

Daarin is onder meer geregeld  wie toegang heeft tot uw gegevens, hoe lang de gegevens worden bewaard,  aan wie uw gegevens worden verstrekt en hoe uw gegevens worden beveiligd.

Verder is in dit reglement geregeld dat  wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk, wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen degenen die betrokkenen zijn bij de dienstverlening, verzorging, begeleiding en/of   verpleging aan u, op de hoogte zijn van uw situatie. Wij zonder uw toestemming geen informatie geven aan anderen. U recht heeft om uw gegevens in te zien,  u ons kunt verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en u kunt vragen uw dossier te vernietigen wanneer de dienstverlening ,verzorging, begeleiding en/of verpleging is geëindigd.

U kunt als klant van NivoZorg het privacyreglement opvragen via ons contactformulier , of u kunt het hier downloaden.