Vrijheidsbeperkende maatregelen: Nooit!

NivoZorg heeft als beleid dat er nooit gebruik zal worden gemaakt van vrijheidbeperkende maatregen in de thuissituatie. Dat is voor u een zekerheid vooraf. De zorgverleners van NivoZorg zijn opgeleid om de veiligheid voor uzelf op andere manieren op te lossen, zoals:

  • Andere bejegening en benadering (minder drang, tijden aanpassen op wensen cliënt, meer/minder/andere activiteiten).
  • Aanpassingen in omgeving (loopcircuit, meer/minder prikkels, beeldmateriaal in bewegwijzering)
  • Aanbieden van activiteiten of middelen die onrust verminderen.