Samenvattende informatie over NivoZorg voor verwijzers

NivoZorg is een thuiszorgorganisatie die actief is in Roermond en omstreken. We willen u hierover verder kernachtig informeren:

Voor welke patiënten met welke zorgvragen kunt u bij NivoZorg terecht?

  • NivoZorg is gespecialiseerd in langdurige en intensieve thuiszorg. Wij zijn er voor kinderen, volwassenen en ouderen die zorg nodig hebben als gevolg van een chronische ziekte, lichamelijke handicap of dementie.

Hoe werkt NivoZorg?

  • NivoZorg werkt alleen met langere zorgmomenten. Indien nodig meerdere keren per dag, afhankelijk van de indicatie. De zorg wordt integraal uitgevoerd volgens het concept van Totaalzorg. Begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging en zorggebonden huishoudelijke taken worden altijd door een klein, vast team van medewerkers uitgevoerd.

Waarvoor kunt u niet terecht bij NivoZorg?

  • NivoZorg is er niet voor acute of kortdurende zorgvragen (korter dan 1 maand). NivoZorg rijdt géén thuiszorgroutes met korte zorgmomenten.

Wat regelt NivoZorg voor uw patiënt?

  • NivoZorg regelt de indicatie en ondersteunt uw patiënt bij de financieringsaanvraag bij de gemeente, de verzekeraar of het zorgkantoor. Verder regelt NivoZorg alles wat daarnaast nodig is voor de zorg, in samenwerking met andere professionals of mantelzorgers. 

Wordt de zorg vergoed?

  • De zorg van NivoZorg wordt in bijna alle gevallen volledig vergoed.

Meer informatie?

  • U kunt hier onze informatiebrochure rechtstreeks downloaden, maar u kunt altijd contact opnemen bij de zorgcoördinatoren van NivoZorg voor specifieke vragen.

Meer folders voor mijn patiënten of voor uw praktijk?

  • Op aanvraag zijn extra folders beschikbaar. Neem daarvoor gerust contact met ons op.