Veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Misschien vindt u het antwoord hieronder. Is dat niet zo dan kunt u gerust contact met ons opnemen! We vinden het ook fijn om uw vragen in een persoonlijk contact te beantwoorden. Dit kan telefonisch, maar we kunnen desgewenst ook een afspraak maken op ons hoofdkantoor in Roermond of bij u thuis.

Ja!

NivoZorg is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen. Door deze erkenning mag NivoZorg verzekerde zorg verlenen en is de kwaliteit van de zorg gegarandeert, mede doordat de inspectie van Volksgezonheid toeziet op de kwaliteit van de zorg (verantwoorde zorg)


Ja, NivoZorg heeft vanaf 1-1-2018  een contract met de gemeente Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren.Op basis van dit contract verleent NivoZorg individuele begeleiding binnen de indicatiestelling van de vier genoemde gemeenten, gefinancierd door deze gemeenten.

Vanuit de totaalzorg mogelijkheid door NivoZorg is de  combinatie van WMO-zorg aangevuld met persoonlijk zorg via uw zorgverzekeraar in sommige situaties een hele mooie optie. In veel gevallen kan zowel de individuele begeleiding vanuit de WMO en de persoonlijke verzorging vanuit de ZVW (uw zorgpolis) worden gecombineerd door een en dezelfde zorgverlener van NivoZorg.


We hebben heel graag dat uw ervaringen met NivoZorg deelt met andere mensen, zodat anderen ook gebruik kunnen maken van uw ervaring in het zoeken en kiezen van de juiste thuiszorg aanbieder. 

U kunt uw ervaring publiceren op ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

U kunt hier uw waardering schrijven en/of waarderingen over NivoZorg nalezen.


Kunt u als mantelzorger de zorg nauwelijks nog aan? Krijgt u als zorgvrager veel te weinig uren zorg toegewezen? Wilt u als zorgvrager niet steeds uw mantelzorgers “lastig vallen”? Of is er eigenlijk geen mantelzorg beschikbaar? Wilt u zelf de regie behouden over de zorg die wordt geleverd?

Dan bent u in de regio Roermond bij NivoZorg aan het juiste adres. NivoZorg levert ongecompliceerd die zorg die u zelf aangeeft nodig te hebben. Zonder beperkende regels en als het nodig is zonder indicatie.

U kunt hier de samenvatting van de voordelen van NivoZorg nalezen.


NivoZorg, gevestigd in het Centrum van Roermond, is een kleinschalige, formeel toegelaten thuiszorgorganisatie die actief is in de regio Roermond en omstreken. U kunt bij NivoZorg terecht voor langdurige en intensieve zorgvragen voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging op basis van de WMO, de zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast levert NivoZorg ook particuliere thuiszorg.

NivoZorg levert Totaalzorg. Leest u hier wat hiervan de unieke kenmerken zijn.

NivoZorg werkt zonder contracten met zorgverzekeraars, maar ook zonder contract wordt de voor u geÏndiceerde zorg meestal volledig vergoed.


Ja, dat kan zeker! U kunt NivoZorg inschakelen ter aanvulling op de reguliere thuiszorg die u al heeft. NivoZorg heeft namelijk geen indicatie van gemeente of verzekeraar nodig. Samen met NivoZorg en de reguliere thuiszorg bent dan verzekert van voldoende zorg thuis maar dan ook nog eens van de hoge kwaliteit van NivoZorg met het unieke concept van Totaalzorg. Omdat er in die situatie meerdere zorgverleners bij u over de vloer komen kan NivoZorg de regie daarover voeren en zorgen voor goede afstemming tussen al die zorgaanbieders. Dan heeft u daar geen omkijken meer naar. NivoZorg regelt het allemaal!

Maar uiteraard kan NivoZorg de totale, complete zorg op zich nemen, zodat u maximaal kunt profiteren van de grote voordelen van NivoZorg.


U  kunt gepubliceerde ervaringen lezen op ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

U kunt hier uw waardering schrijven en/of waarderingen over NivoZorg nalezen.

Tevens publiceren wij op de eigen website geregeld ervaringen die cliënten met ons hebben gehad. Zoals hier.


U kunt de algemene informatiefolder van NivoZorg hier downloaden. U kunt ook contact met ons opnemen indien u de folder liever per post wil ontvangen.


De medewerker zorg van NivoZorg maakt en gebruikt een zogenaamd zorgleefplan en een anamnese zorgleefplan wat in direct overleg met de hulpvrager en/of de mantelzorger tot stand is gekomen. Hierin staat kort en bondig beschreven hoe de zorg in al haar aspecten in de praktijk van alle dag wordt uitgevoerd. Dit plan wordt periodiek geëvalueerd met de zorgvrager/mantelzorger en dan zonodig bijgesteld.


U kunt onze zorg, ondersteuning  en begeleiding aanvragen via het aanvraagformulier, of u kunt telefonisch contact met ons opnemen. Indien gewenst maken we graag geheel vrijblijvend een afspraak bij u thuis of op ons hoofdkantoor.


NivoZorg levert als erkende zorginstelling verpleegkundige en persoonlijke verzorging in de thuissituatie. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polis komt deze zorg in de meeste gevallen voor vergoeding vin aanmerking.Zie hier.

Daarnaast kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg als aanvulling op de geïndiceerde zorg.

En uiteraard kunt u kiezen voor volledige particuliere thuiszorg, zodat u precies zelf kunt bepalen hoe de zorg en/of begeleiding ingevuld dient te worden, zonder bureaucratische beslommeringen met verzekeraars.

NivoZorg heeft contracten met de gemeente Roermond, Maasgouw en Roerdalen. Dit betekent dat NivoZorg individuele begeleiding kan geven op basis van de indicaties die gesteld zijn door de drie genoemde gemeenten.Voor individuele begeleiding die vallen binnen de indicatiestelling van deze gemeenten zijn er voor u geen kosten verbonden.


NivoZorg vindt uw privacy belangrijk en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zorgen ervoor, dat uw persoonsgegeven met zorg bij ons worden behandeld.

Hier kunt u de antwoorden lezen op de volgende vragen aangaande uw privacy bij NivoZorg:

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Worden uw gegevens met derden gedeeld?
Kan ik mijn gegevens inzien of laten verwijderen?
Hoe zijn uw gegevens bij NivoZorg beveiligd?


Voor alle andere vragen inzake uw privacybescherming door NivoZorg, kunt u contact opnemen met administratie@nivozorg.nl of met één van onze zorgcoördinatoren.


Nee. NivoZorg levert wel Totaalzorg waarin huishoudelijk zorg een integraal onderdeel kan zijn. Wanneer wij u bijvoorbeeld helpen met douchen vinden wij het vanzelfsprekend dat we ook de badkamer daarna opruimen en droog maken. Dus huishoudelijk zorg die direct verbonden is aan de verpleegkundige, persoonlijke verzorging of individuele begeleiding, doen we wel. Maar uw huis poetsen als doel op op zichzelf doen we niet.


We hebben onze visie beschreven in visie en missie. Voor een uitwerking van deze visie en missie in de praktijk, kijk hier.


NivoZorg levert in de thuissituatie Totaalzorg voor regelen, Totaalzorg met aandacht en tijd en Totaalzorg vanuit een team. En dit alles vatten we samen in het onderschrift van ons logo met "Zorgt en regelt"

U kunt er hier meer over lezen.


Ja! Dit is namelijk een van de belangrijkste pijlers van de zorg van NivoZorg. Uw vaste medewerker heeft daarnaast een vaste vervanger, zodat u ook bij ziekte of vakantie van onze medewerker precies weet waar u aan toe bent en vertrouwde gezichten blijft zien.


Nee, maar NivoZorg kan u hierover wel adviseren op basis van praktijkervaring.


Ja, onze zorg en diensten zijn volledig maatwerk in bijna alles. U kunt dus op alle gewenste dagen en tijdstippen zorg/diensten ontvangen. U bepaalt zelf samen met onze vaste medewerker wanneer er wordt gewerkt, hoe lang er wordt gewerkt en wat er moet worden gedaan. 


Ja, NivoZorg is 24 uur per etmaal telefonisch te bereiken voor noodgevallen of bijzondere onvoorziene omstandigheden. Binnen de kantoortijden via het vaste telefoonnummer van het Hoofdkantoor te Roermond. Buiten de kantoortijden via onze zorgcentrale, via hetzelfde nummer.


Nee! NivoZorg hanteert geen wachtlijsten. NivoZorg is dusdanig georganiseerd dat binnen enkele dagen na het kennismakingsgesprek en het ondertekenen van de overeenkomst ons aanbod ook kan worden gerealiseerd in de thuissituatie. En wanneer er uiterste spoed is, kan ons aanbod zelfs binnen maximaal twee (werk)dagen worden gerealiseerd.


Ja, NivoZorg levert zorg in natura (ZIN) voor zowel de zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als ook voor individuele begeleiding vanuit de gemeenten Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren. (WMO)

Dit betekent dat de Totaalzorg van NivoZorg bij de juiste indicatie altijd voor u (financieel) bereikbaar is.


Indien het voor uw specifieke situatie nodig is krijgt onze medewerker van u de sleutel van de woning. We hebben hier een “sleutelovereenkomst” voor gemaakt, die door u en onze medewerker ondertekent moet worden en waarin precies staat wat de rechten en plichten zijn rondom het gebruik van uw huissleutel. 


Ja, indien u de beschikking heeft over een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u in de meeste gevallen dit budget inzetten voor de  bekostiging van NivoZorg en daarmee gebruik maken van de vele kwalitatieve voordelen van NivoZorg.

Denkt u ook eens aan de mogelijkheid om uw huidige zorg in natura om te laten zetten naar een PGB. Met deze voorziening heeft u mee keuzevrijheid. U kunt daardoor makkelijker gebruik maken van de unieke Totaalzorg van NivoZorg, in plaats van de reguliere thuiszorg met de vele beperkte mogelijkheden.


Op de allereerste plaats bespreekt u uw klacht direct met onze medewerker bij u thuis. Als uw klacht daarmee niet opgelost is kunt u contact opnemen met een van onze coõrdinatoren van NivoZorg. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen en zorgen voor een bevredigende uitkomst. Wij stellen het zeer op prijs dat u eventuele klachten met ons bespreekt, want daarmee helpt u ons om onze kwaliteit van zorg en dienstverlening continue te verbeteren. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij het klachtenportaal/Zorg. U kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met dit onafhankelijke klachtenportaal.

Voor meer informatie kijkt u hier.


Ja, NivoZorg helpt u graag bij het aanvragen van een PGB

Leest u hier verder.