Uw zorgvraag

Ieder mens is uniek, dus zijn zorgvraag ook. Zorg is persoonlijk en gaat over u. U wilt geholpen worden op de manier die bij u past. Daarom richt NivoZorg de zorg helemaal specifiek voor u in. Wij luisteren naar uw verhaal, bekijken uw persoonlijke situatie en gaan in gesprek met u en uw naasten en andere zorgverleners. Zo ontstaat een invulling van de zorg in uw vertrouwde omgeving waarbij u zich écht begrepen en geholpen voelt. Andere cliënten van NivoZorg noemen dit wel eens “hartverwarmende zorg”. Dit is voor ons ook de basis van de zorg die wij verlenen. Gewoon goede zorg zorg, samen met u en uw naasten.