wat we willen zijn en "waar we voor gaan"

NivoZorg wil vanuit  persoonlijke- en maatschappelijke betrokkenheid, zoveel mogelijk onafhankelijk van overheden, verzekeraars en (zorg)instellingen, (hulpbehoevende) senioren, langdurige zieken en hun mantelzorgers ondersteunen en ontlasten in de thuissituatie op alle gebied gerelateerd aan zelfstandig thuis kunnen functioneren met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven op alle levensgebieden.

Onze belangrijkste kernwaarden daarbij zijn regelarme zorg, vakmanschap, hoge kwaliteit, kleinschaligheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid, persoonlijke maat, regionaal, zeer korte communicatielijnen en maximale transparantheid.

Wij willen onze tarieven zo laag mogelijk houden zodat ons aanbod voor velen bereikbaar blijft.

NivoZorg wil  bureaucratie en beheerkosten in haar eigen organisatie zoveel mogelijk beperken, zodat er maximaal geïnvesteerd kan worden in de kwalitatieve uitvoering en voortdurende verbetering van de zorg, ondersteuning en begeleiding.