Onze overtuiging van beste zorg thuis

NivoZorg gaat uit van de visie dat de mens een psycho­sociale- somatische eenheid is. Dat wil zeggen dat men weliswaar drie aspecten kan onderscheiden (geestelijk, sociaal en lichamelijk), maar dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden: functies zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. 
Uitgangspunt is verder dat ieder mens uniek is met een eigen behoeftepatroon dat bovendien door de tijd kan variëren. De totale zorg op alle aspecten van wonen, welzijn en leven worden in een samenhangend pakket van Totaalzorg aangeboden en gerealiseerd door één en dezelfde goed gekwalificeerde medewerker (of een zo klein mogelijk team) van NivoZorg.

NivoZorg heeft de visie dat het aanbod en de werkwijze van NivoZorg in een groeiende behoefte gaat voorzien door de wijzigingen in het zorgstelsel en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. NivoZorg is ervan overtuigd, dat de zorg in Nederland anders kan en anders moet. De visie van NivoZorg gaat uit van een regelarme zorg, met zo weinig mogelijk bureaucratie en overhead en zorg waarin de zorgvrager ook daadwerkelijk centraal wordt gesteld, waarbij de zorgvrager maximale regie en verantwoordelijkheid heeft over het eigen zorgproces.