NivoZorg is nu een formeel teogelaten zorginstelling

NivoZorg heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de verdergaande zorginhoudelijke ontwikkeling, die NivoZorg voortvarend en krachtig doormaakt;

Op 14-4-2016 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de wet toelating zorginstellingen, NivoZorg toegelaten als instelling die zorg mag verlenen waarop aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet. Van deze verleende toelating wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

NivoZorg wil dat de Totaalzorg van NivoZorg voor veel meer mensen bereikbaar kan worden en daarvoor is erkenning in het kader van de WTZI noodzakelijk. Nu NivoZorg officieel erkent is als zorgaanbieder in het kader van de WTZI, mag NivoZorg ook zorg aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet en/of Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het aanbod van NivoZorg is nu bereikbaar door financiering uit eigen middelen, uit een PGB en via verzekerde zorg in natura. Bijna voor iedereen, met een zorgindicatie (financieel) bereikbaar dus!

De beschikking van het ministerie van VWS kunt u hier nalezen.

De vernieuwde AGB-code die bij deze toelating hoort is: 75752578

< Terug naar overzicht