NivoZorg een gedeponeert handelsmerk

NivoZorg® is nu ingeschreven in het Benelux -Bureau voor de Intellectuele Eigendom, kortweg BBIE genoemd. NivoZorg® is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 0961051.

Deze registratie van het merk NivoZorg® geeft NivoZorg het exclusief recht op gebruik van het merk NivoZorg® voor de omschreven producten en diensten binnen de Benelux. Andere partijen mogen de naam NivoZorg® dus niet gebruiken en daarmee is de merknaam maximaal beschermt. 

Zie hier voor meer informatie over het merkenregister.

< Terug naar overzicht