NivoZorg wordt een formeel erkende zorginstelling

NivoZorg heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de verdergaande zorginhoudelijke ontwikkeling, die NivoZorg voortvarend en krachtig doormaakt. NivoZorg voldoet namelijk aan alle eisen die gesteld worden aan een erkende zorginstelling in het kader van de WTZI (wet toelating zorginstellingen). Vandaag (21-3-2016) is de aanvraag hiervoor de deur uit gegaan en dan heeft het CIBG (Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn)  nog minstens twee maanden nodig om NivoZorg te toetsen en uiteindelijk wel of niet toe te laten als een erkende zorginstelling.

NivoZorg wil dat de Totaalzorg van NivoZorg voor veel meer mensen bereikbaar kan worden en daarvoor is erkenning in het kader van de WTZI noodzakelijk. Wanneer NivoZorg officieel erkent is als zorgaanbieder in het kader van de WTZI, mag NivoZorg ook zorg aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het aanbod van NivoZorg is dan bereikbaar door financiering uit eigen middelen, uit een PGB en via verzekerde zorg in natura. Bijna voor iedereen, met een zorgindicatie (financieel) bereikbaar dus!

< Terug naar overzicht