De grondleggers van NivoZorg

Erik Stijnen

Erik is de oprichter, eigenaar en voorzitter van de Raad van bestuur van NivoZorg. Erik is een maatschappelijk betrokken zelfstandig ondernemer die zijn sporen heeft verdiend in de gezondheidszorg vanuit zijn ICT deskundigheid. Naast NivoZorg is hij tevens eigenaar van Stijnen consultancyDimenza Intermediairs en Cursito. Erik werkt met hart en ziel aan de verdere ontwikkeling van NivoZorg en heeft de overtuiging dat de het aanbod en werkwijze van NivoZorg in een groeiende behoefte gaat voorzien door de wijzigingen in het zorgstelsel in Nederland. Erik is ervan overtuigd, dat de zorg in Nederland anders kan en anders moet. In zijn visie gaat hij uit van regelarme zorg. Zorg waarbij de zorgvrager, mantelzorger en zorgverlener maximaal zélf bepalen wat nodig is, met minimale inmenging van gemeente, zorgverzekeraar of een zorgorganisatie. Hij realiseert als geen ander dat zijn overtuiging niet correpondeert met het huidige overheidsbeleid. Vanuit dit realisme heeft hij er voor gezorgd dat NivoZorg naast particuliere zorg ook verzekerde zorg kan aanbieden.  

Constant Favier

Constant werkt  ruim 41 jaar in de verschillende sectoren van de gezondheidszorg. De stevige basis is gelegd door zijn opleiding tot A- en B verpleegkundige en de vele jaren ervaring als verpleegkundige. Daarboven op heeft hij zich gespecialiseerd in hoger management in de zorg. Hij heeft diverse hogere managementfuncties bekleed in ziekenhuizen en de (ambulante)GGZ. Binnen NivoZorg heeft Constant  als directeur en coördinator zorg, de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de realisering van het unieke NivoZorg zorgconcept. Constant laat zich in zijn werk inspireren door zijn visie dat goede zorg alleen maar gegeven kan worden vanuit een holistische mensvisie en dat de organisatie van zorg maximaal verlost dient te worden (en te blijven) van bureaucratie. Daarom gelooft hij in de kracht èn de noodzaak van kleinschaligheid als een belangrijke voorwaarde. NivoZorg "groot in kleinschaligheid" is een belangrijk uitgangspunt voor hem.

Mariëtte Stijnen

Mariëtte vormt samen met Erik Stijnen het ondernemersechtpaar dat aan de wieg heeft gestaan van NivoZorg en Dimenza Intermediairs. Mariëtte is van achtergrond verzorgende maar ook leerkracht met specialisatie remedial teaching. Deze deskundigheid en de opgedane levenservaring zet ze voort binnen NivoZorg. De combinatie van haar jarenlange ervaring als verzorgende in de thuiszorg èn haar privé situatie waarin ze ook mantelzorger is, maakt dat Mariëtte kraakhelder kan zien wat de toegevoegde waarde van NivoZorg is voor een toenemende groep mensen die te weinig reguliere zorg kunnen krijgen. En dat motiveert haar sterk om samen met Erik en Constant verder te bouwen aan NivoZorg.