Over ons

NivoZorg is een kleinschalige thuiszorgorganisatie die actief is in de regio Roermond. Vanuit hier organiseren wij langdurige- en intensieve zorgvragen voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Dit kan op basis van de WMO, de zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Ook particuliere thuiszorg is een mogelijkheid. NivoZorg is een on-gecontracteerde zorgpartij, maar ook zonder contracten wordt de voor u geïndiceerde zorg vaak volledig vergoed.

NivoZorg vertaalt uw zorg- en/of begeleidingsvraag volgens het unieke concept van complete zorg. Complete zorg richt zich op alle aspecten die direct of indirect met uw zorgbehoefte te maken hebben. Op deze manier krijgt u volledige, samenhangende zorg op alle aspecten van zorg en welzijn in de thuissituatie.

Zorg voor ouderen, langdurig zieken en mantelzorgers

NivoZorg wil (hulpbehoevende) senioren, langdurig zieken en hun mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Een van de manieren om dit te doen is om de zelfstandigheid te behouden in uw eigen omgeving. Op deze manier willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden binnen alle levensgebieden. Belangrijk hierbij is dat wij transparant zijn, onze communicatielijnen kort houden en flexibel kunnen zijn. Onze zorgverleners leveren zorg van hoge kwaliteit en zijn echte vakmensen. In dit proces proberen wij zoveel mogelijk onafhankelijk te handelen.

Wij willen onze tarieven zo laag mogelijk houden zodat ons aanbod voor velen bereikbaar blijft.

NivoZorg wil  bureaucratie en beheerkosten in haar eigen organisatie zoveel mogelijk beperken, zodat er maximaal geïnvesteerd kan worden in de kwalitatieve uitvoering en voortdurende verbetering van de zorg, ondersteuning en begeleiding.

Zorg aan huis voor iedereen

Ieder mens is uniek met een eigen behoeftepatroon dat door de tijd heen kan variëren. Daarom bieden wij met onze oplossing van complete zorg aan huis een oplossing op alle aspecten van wonen, welzijn en leven. De visie van NivoZorg gaat uit van een regelarme zorg met zo weinig mogelijk bureaucratie en overhead. Een zorg waarin de zorgvrager ook daadwerkelijk centraal wordt gesteld waarbij de zorgvrager maximale regie heeft en verantwoordelijkheid heeft over het eigen zorgproces.

Meer informatie over NivoZorg?

Bij NivoZorg kijken wij graag met u mee naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden op het gebied van zorg aan huis. Wilt u dat wij met u meekijken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlNivoZorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering