Totaal Zorg thuis op hoog niveau

NivoZorg, gevestigd in het centrum van Roermond, is een kleinschalige, formeel toegelaten thuiszorgorganisatie die actief is in de regio Roermond en omstreken. U kunt bij NivoZorg terecht voor langdurige en intensieve zorgvragen voor begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging op basis van de WMO, de Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Daarnaast levert NivoZorg ook particuliere thuiszorg. NivoZorg werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Ook zonder deze contracten wordt de voor u geïndiceerde zorg meestal volledig vergoed.

NivoZorg vertaalt uw zorg en/of begeleidingsvraag volgens het unieke concept van Totaalzorg. Totaalzorg richt zich op alle aspecten die direct of indirect met uw zorgvraag en/of begeleidingsvraag te maken hebben. Op deze manier krijgt u volledige, samenhangende  zorg en/of begeleiding op alle aspecten van zorg en welzijn in de thuissituatie.


NivoZorg is per 14-4-2016 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten als zorginstelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZIi) voor het verlenen van zorg op grond van de Wet langdurige zorg en/of de Zorverzekeringswet.


KvK Roermond : 65533852


AGB-code: 75752578


NivoZorg® is als geregistreerd handelsmerk ingeschreven in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder inschrijvingsnummer 0961051

Particuliere zorg thuis op niveau