Totaalzorg thuis

NivoZorg levert thuiszorg op basis van een uniek concept van Totaalzorg, voor iedereen die langdurige en intensieve zorg nodig heeft vanwege ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd. Wij helpen u op alle gebieden van zorg, welzijn en wonen, zodat zelfstandig thuis wonen vanzelfsprekend blijft en ook uw mantelzorgers optimaal ondersteund worden. Lees meer >

Nieuws

NivoZorg voldoet aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Lees meer >
Combinatie Individuele Begeleiding (WMO) en persoonlijke verzorging (ZVW) in 2018 makkelijk.
Lees meer >

Zorg vergoed

NivoZorg is een officieel toegelaten zorgorganisatie. Dat betekent voor u, dat het concept van Totaalzorg  altijd binnen bereik ligt. Beschikt u over een PGB of over een restitutiepolis, dan wordt de zorg van NivoZorg volledig vergoed. Heeft u een naturapolis, dan bekijken wij in overleg met uw zorgverzekeraar welke vergoedingen mogelijk zijn.