Onze meerwaarde

Heeft u een patiënt in de regio (Midden) Limburg, waarvan u weet dat deze niet genoeg zorg krijgt of niet tevreden is over de reguliere thuiszorg? Weet dan dat NivoZorg een zorgaanbod heeft dat zich sterk onderscheidt van de reguliere thuiszorg.

NivoZorg is een particulier zorgbedrijf, maar wel WTZI-erkend, dat onafhankelijk kan zijn van indicatiestelling door gemeente of zorgverzekeraar. Daardoor kan ons concept van Totaalzorg precies op maat worden ingevuld. Mogelijk kunt u uw patiënt en zijn mantelzorger op ons bestaan en aanbod attenderen. Kijk voor meer informatie bij arrangementen.

NivoZorg is in staat maatwerk te leveren omdat wij de zorgvrager en zijn directe omgeving écht centraal stellen.  De patiënt bepaalt samen met NivoZorg en de mantelzorger(s) hoe de zorg thuis wordt ingevuld. De zorg wordt vervolgens voor een vast uurtarief aangeboden. Wij kunnen ook zorg regelen op basis van een PGB.

In veel gevallen kan onze Totaalzorg door de verzekeraar worden vergoed, indien uw patiënt een restitutie-zorgpolis heeft.

Onze vaste zorgprofessionals zijn allemaal bevoegde en bekwame verzorgenden IG of verpleegkundigen MBO-4. Zij bieden een totaalpakket aan zorg en ondersteuning. Zij zorgen, verzorgen én regelen alles wat nodig is om uw patiënt verantwoord thuis te kunnen laten wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze coördinatoren of met ons hoofdkantoor in Roermond. Wij komen ook graag een keer bij u langs om ons concept toe te lichten.

Onze informatiefolder kunt u hier downloaden en aan uw patiënt meegeven.