Totaal Zorg thuis op top-niveau

NivoZorg, gevestigd in het centrum van Roermond, levert particuliere thuiszorg voor zorgafhankelijke senioren en langdurige zieken woonachtig in de regio Roermond. Daarnaast biedt NivoZorg ook verzekerde  zorg thuis vanuit de wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet.voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. NivoZorg kent een uniek concept van Totaalzorg in de  thuissituatie, georganiseerd in arrangementen. Zie ook onze brochure.


NivoZorg is per 14-4-2016 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten als zorginstelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZIi) voor het verlenen van zorg op grond van de Wet langdurige zorg en/of de Zorverzekeringswet.


KvK Roermond : 65533852


AGB-code: 75752578


NivoZorg® is als geregistreerd handelsmerk ingeschreven in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder inschrijvingsnummer 0961051

Particuliere zorg thuis op niveau